Uprzejmie informujemy, że z dniem 6 kwietnia 2016 r. weszło w życie zarządzenie nr. 29 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie bezpieczeństwa imprez.

Zarządzenie określa zasady organizacji i przeprowadzania imprez na terenie Uniwersytetu Warszawskiego oraz zasady organizacji imprez przez Uniwersytet Warszawski poza terenem uczelni.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego .

W związku z powyższym uległ zmianie m.in. formularz wynajmu sal, powierzchni, terenu -  oraz sposób jego procedowania.