Niepodległości 22
Portiernia:
+48 22 5533314
Kierownik obiektu:
Leszek Burczycki

W budynku mieszczą się:

  • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
  • Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
  • Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
  • Centrum Europejskie
  • Instytut Ameryk i Europy - Ośrodek Studiów Amerykańskich