Umowa nr BG-362-52/2015 na sprzedaż i dostarczanie wody pitnej dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiegozostała zawarta z firmą Piastpol Klejnowski Kobierecki Sp. J.

Umowa została zawarta w dniu 29 lipca 2015 na okres 36 miesięcy - do 7 sierpnia 2018 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

TytułPobierz
Umowa PDF