Umowa nr. DZP-362-197/2020, na dostawy skoncentrowanych środków czystościowych

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy tj. do 12 marca 2021 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

TytułPobierz
Druk zamówienia DOC