Umowa nr BG-362-224/2020 na sprzedaż i dostarczanie wody pitnej dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiegozostała zawarta z firmą Piastpol Klejnowski Kobierecki Sp. J. ul. Kolumba 26, 02-288 Warszawa

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy - od 10.08.2020 r. do 09.08.2022 lub do wyczerpania kwoty umowy.

Umowę z ramienia Biura Gospodarczego prowadzi Dorota Sobolew tel. +4822 55 22 040