Umowa nr BG-362-85/2016, na sprzedaż i dostarczanie skoncentrowanych artykułów czystościowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego została zawarta z firmą HCS Europe Sp. z o.o.

Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy od dnia 1 stycznia 2017 lub do wyczerpania kwoty umowy.

TytułPobierz
Pismo przewodnie PDF
Druk zamówienia PDF